Kondis antaa kokemusperäistä ja käytännönläheistä tukea

HUUMEIDENKÄYTTÄJÄN LÄHEINEN

Läheisnäkökulmasta silloin, kun perheessä on huumeidenkäyttäjä, puhutaan juuri nyt enemmän ja enemmän. 
Se on hyvä, sillä siten saadaan meidän läheistenkin asialle näkyvyyttä. Sitten vaan pitäisi päästä ja siirtyä puheista tekoihin. 

Käytännössä on kuitenkin niin, että läheisten tukea ja apua edes siinä määrin, mihin viitataan Päihde- ja Sosiaalihuoltolaeissa, ei juurikaan ole saatavilla julkiselta puolelta. Ja jos on, niin se ei useinkaan ole ajallisesti oikea-aikaista eli riittävän nopeasti käytettävissä. Paljon puhuttu ketteryys puuttuu lähes kokonaan. Tuossa ketteryydessä on paljon vaihtelua maamme eri hyvinvointialueiden, kaupunkien ja kuntien välillä. Meidän läheisten silmin ja kokemana joissakin ketteryys toimii, joissakin se ei toimi.

Läheiset siis tarvitsevat apua, oikeanlaista tietoa ja tukea. Puuttuu enää noiden termien ja sanojen avaaminen. 
Mitä on se apu, oikeanlainen tieto ja tuki? Mitä se sisältää? Mistä sitä saa?
Näihin asioihin Kondis tuo oman rikkansa rokkaan. 

Apu ja tuki on konkreettisia, tapauskohtaisia ja yksilöllisiä toimenpiteitä ja vaihtoehtoja, joita selvitetään ja sitten toteutetaan yhdessä läheisen kanssa. Konkretia näihin syntyy ja koostuu usein läheisryhmässä, mutta myös kahdenkeskisissä tapaamisissa olivat ne sitten kasvokkain, puhelimessa tai muulla viestintätavalla toteutettuja.
Tuota mainittua oikeanlaista tietoa saa tietysti vaikkapa tehdyistä tutkimuksista, tosin läheisten sielunelämää ei ole juurikaan tutkittu ja selvitetty. Hyvin harvoin tutkimukset vastaavat ja korreloivat läheisten kokemuksiin. 

Siksi perustamme oikeanlaisen tiedon pitkäaikaiseen kokemusperäiseen tietoon, taitoon, osaamiseen ja ymmärrykseen. Sitä meillä perustajilla on yhteensä yli 60 läheisvuotta, ja sitä kertyy kokoajan lisää. 
Lisäksi käytettävissämme ovat Kondiksen piirissä olevat läheiset ja useita eri alojen ammattilaisia, joilta voimme tarvittaessa kysyä apuja ja neuvoja niihin moninaisiin ja erilaisiin ongelmiin, joihin läheiset törmäävät vaikkapa viranomaisbyrokratian koukeroissa. Perehdymme perheen tilanteeseen kokemusperäisesti ja kokonaisvaltaisesti ja sitten panemme yhdessä toimeksi. Mottomme onkin: Läheiskaveria ei jätetä.

Menemme aina tilanteisiin läheisnäkökulma ja käyttäjänäkökulma edellä. 

HUUMEIDENKÄYTTÄJÄ

Käyttäjälle Kondis voi tarjota tukea ja apua sekä hoitoon hakeutumis- että kuntoutusvaiheessa. 

Apu ja tuki voi tulla oman tukihenkilön muodossa ja kautta. 

Se voi olla konkreettista kädestä pitämistä vaikkapa sosiaalitoimen kanssa asioidessa tai NA-ryhmiin tutustumisessa, ja kaikkea siltä väliltä.