TUE KONDIKSEN TOIMINTAA

Kondis on saanut rahankeräysluvan pienkeräyksen järjestämiseksi ajalle 10.05.2021 - 09.08.2021. Pienkeräyksen voi järjestää koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Maksimisumma keräyksessä on 10.000 euroa. Seuraamme lahjoituskertymää kirjanpidossamme erillisenä projektina, joten lahjoitusta tehdessänne pyydämme kirjoittamaan viestikenttään tekstin: Pienkeräys

TÄSSÄ KERÄYKSEN TIEDOT:

Keräystilin numero: FI95 4055 0012 5515 17

Pankki ja BIC-koodi: Aktia HELSFIHH

Keräyksen järjestäjä: Kondis rf

Y-tunnus: 2797744-4

Pienkeräysnumero: RA/2021/579

JÄRJESTÄJÄN YHTEYSTIEDOT:

Kondis rf, Jukka Riipinen, s-posti: jukka.riipinen@kondisrf.fi, p. 045-679 8801

Kondis rf, Maria Thelen, s-posti: maria.thelen@kondisrf.fi, p. 040-588 0600

Varojen käyttötarkoitus:

Kondiksen nykyisten huumeidenkäyttäjien läheisten vertaistukiryhmien pyörittäminen, mikä tarkoittaa ryhmätoiminnasta koituvien kulujen kattamista. Näitä kuluja ovat mm. ryhmätilojen vuokrat osalla ryhmiä, ryhmänvetäjien matkakulut kotoa ryhmäpaikkaan ja takaisin, tarjoilut ryhmissä, ryhmätilan siivous, kahden- ja perhekeskiset tapaamiset joko kasvokkain tai puhelimessa, puhelinkulut, tietoliikennekulut, koulutuskustannukset ja muut toiminnasta mahdollisesti syntyvät menot.

Varojen toissijainen käyttötarkoitus:

Kondiksen toiminnasta tiedottamisen kehittäminen ja lisääminen, sekä ennaltaehkäisevät koululuennot oppilaille ja heidän vanhemmilleen